« شـورای سرپرستی خـبـرگـزاری پـانـا شهرستان بافق »

تـصـویـر پـرسـنـلـی نـام و نـام خـانـوادگـی سـمـت
محمدرضا قاسم‌ زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش
سیدجواد میرجعفری ده‌نوئی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
مهدی آخوندی رئیس سازمان دانش آموزی و سـرپـرسـت
محمدصادق تفکری بافقی سرپرست هماهنگی امور دانش آموزی خبرنگاران پسر
عطیه‌السادات متولی‌زاده بنیزی سرپرست هماهنگی امور دانش آموزی خبرنگاران دختر
آخرین بروزرسانی: شنبه ؛ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ منبع: دفتر خبرگزاری پانا شهرستان بافق